www.heartratemornitors.com 02-4337992-4 ต่อ 125
สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >>> Perfect Heart Rate

Perfect Heart Rate

เครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจ ที่มีความสมบูรณ์มากขึ้นกว่ารุ่นพื้นฐานทั่วไป เหมาะกับผู้ที่เป็นนักกีฬา เช่น คำนวนความเหนื่อยเป้าหมายได้ แบ่งข้อมูลย่อยๆได้ หรือ มีฟังก์ชัน Fit Test ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น และยี่ห้อ


Total: 0:               
 
    
//