สินค้า/บริการ >> ดัชนีราคา

Basic Heart Rate View All
Perfect Heart Rate View All
เครื่องออกกำลังกาย View All
 จักรยานนั่งตรง Marathon AL439B ราคา 0.00 บ.
 จักรยานนั่งตรง Marathon B660 ราคา 0.00 บ.
 จักรยานนั่งตรง Marathon D11 ราคา 0.00 บ.
 จักรยานนั่งตรง Marathon V90 ราคา 0.00 บ.
 จักรยานนั่งตรง Proteus ProMaster V12A ราคา 0.00 บ.
 จักรยานนั่งตรง Proteus VantageV5 ราคา 0.00 บ.
 จักรยานนั่งตรงฝึกทั่วร่างกายแบบจานปั่น KEISER - M3 Total Body Trainer ราคา 0.00 บ.
 จักรยานนั่งตรงแบบจานปั่น KEISER M3 Indoor Cycle ราคา 0.00 บ.
 จักรยานนั่งพิง Marathon AL439L ราคา 0.00 บ.
 จักรยานนั่งพิง Marathon R650 ราคา 0.00 บ.
 จักรยานนั่งพิง Marathon R90 ราคา 0.00 บ.
 จักรยานนั่งพิง Marathon RB15 ราคา 0.00 บ.
 จักรยานนั่งพิง Proteus ProMaster R12 ราคา 0.00 บ.
 จักรยานนั่งพิง Proteus VantageR5 ราคา 0.00 บ.
 ม้านอนฝึกยกบาร์เบลล์มาตรฐาน 36L ราคา 0.00 บ.
 ม้านอนยกบาร์เบลล์โอลิมปิค 42L ราคา 0.00 บ.
 ม้าราบฝึกดัมเบล FB-50 ราคา 0.00 บ.
 ม้าโค้งฝึกกล้ามท้อง CB ราคา 0.00 บ.
 ลู่วิ่งไฟฟ้า Marathon T410 ราคา 0.00 บ.
 ลู่วิ่งไฟฟ้า Marathon DC-59E ราคา 0.00 บ.
 ลู่วิ่งไฟฟ้า Marathon DK-09M ราคา 0.00 บ.
 ลู่วิ่งไฟฟ้า Marathon K5209 ราคา 0.00 บ.
 ลู่วิ่งไฟฟ้า Marathon MA 1100 ราคา 0.00 บ.
 เก้าอี้ฝึกยกดัวเบลล์แบบปรับระดับ FID 30 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องเดินวงรี Marathon 518H-SG ราคา 0.00 บ.
 เครื่องเดินวงรี Marathon 818H ราคา 0.00 บ.
 เครื่องเดินวงรี Marathon 818HA ราคา 0.00 บ.
 เครื่องเดินวงรี Marathon E13 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องเดินวงรี Marathon E90S ราคา 0.00 บ.
 เครื่องเดินวงรี Marathon E95 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องเดินวงรี Marathon FE655 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องเดินวงรี Proteus ProMaster E12A ราคา 0.00 บ.
 เครื่องเดินวงรี Proteus Vantage F10 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องเดินวงรีแบบจานปั่น KEISER M5 STRIDER ราคา 0.00 บ.
 แกนดัมเบลล์/บาร์เบลล์ ราคา 0.00 บ.
 แผ่นยกน้ำหนัก ราคา 0.00 บ.
อุปกรณ์กีฬา View All
KINESIO TAPING View All
 ผ้าเทปคิเนซิโอ เท็ก โกลด์ (FP) 31.5 เมตร ราคา 4,900.00 บ.
 ผ้าเทปคิเนซิโอ เท็ก โกลด์ (FP) 5 เมตร ราคา 800.00 บ.
อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางกาย View All
อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อ View All
 ชุดฝึกกล้ามเนื้อรวม 2 สถานี Gym 15 ราคา 0.00 บ.
 ชุดฝึกกล้ามเนื้อรวม 3 สถานี Gym 20 ราคา 0.00 บ.
 ชุดฝึกกล้ามเนื้อรวม 6 สถานี (K2-GYM) ราคา 0.00 บ.
 ชุดฝึกกล้ามเนื้อรวม 6 สถานี (X-PRESS PRO) ราคา 0.00 บ.
 ชุดฝึกกล้ามเนื้อรวม 7 สถานี BDC-X2 ราคา 0.00 บ.
 ชุดฝึกกล้ามเนื้อรวม รุ่น Gym 3000 ราคา 0.00 บ.
 ชุดฝึกกล้ามเนื้อแยก 4 สถานี (X4-GYM) ราคา 0.00 บ.
 ดัมเบลล์ชุบโครเมียมพร้อมชั้นวาง ราคา 0.00 บ.
 ดัมเบลหุ้มยางพร้อมชั้นวาง ราคา 0.00 บ.
 ดัมเบลหุ้มยางพร้อมชั้นวาง ราคา 0.00 บ.
 ม้าเอียงโค้งฝึกกล้ามเนื้อท้อง ราคา 0.00 บ.
 อุปกรณ์ช่วยฝึกยกน้ำหนัก BDC-MA 906 ราคา 0.00 บ.
 อุปกรณ์ช่วยฝึกยกน้ำหนัก THE JONES ราคา 0.00 บ.
 อุปกรณ์ฝึกโหนตัว-ดันตัวเอนกประสงค์ BDC-T3 ราคา 0.00 บ.
 อุปกรณ์ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ Stretching Machine ราคา 0.00 บ.
 เครื่องทดสอบและฝึกความแข็งแรงและพลังกล้ามเนื้อนักวิ่งแบบแยกส่วน (AIR 300 RUNNER) ราคา 0.00 บ.
 เครื่องทดสอบและฝึกความแข็งแรงและพลังของกล้ามเนื้อแบบอิสระ (INFINITY FUNCTIONAL TRAINER – WITH BASE) ราคา 0.00 บ.
 เครื่องฝึกความแข็งแรงและพลังกล้ามเนื้อหลังส่วนบนแบบแยกส่วน (AIR 350 BIAXIAL UPPER BACK) F-SSKS-A350- ราคา 0.00 บ.
 เครื่องฝึกความแข็งแรงและพลังของกล้ามเนื้อหลังส่วนบน (AIR 250 LAT PULL DOWN) ราคา 0.00 บ.
เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ View All
 Sigma 10.11 Heartrate Monitor ราคา 0.00 บ.
 Sigma 14.11 Heartrate monitor ราคา 0.00 บ.
 Sigma 15.11 Heartrate Monitor ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจแบบ Bluetooth Sigma R1 Blue Comfortex+ ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจและความเร็วแบบไร้สาย Sigma Sport รุ่น PC 26.14 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจและความเร็วแบบไร้สาย Sigma Sport รุ่น RC MOVE ราคา 0.00 บ.
อุปกรณ์ออกกำลังกาย View All
 ม้าโยก FITNESS RIDER ราคา 0.00 บ.
//